Statut asociatie

  • 0 Răspunsuri
  • 40 Vizualizări
*

Vlad

  • *****
  • 136
  • +17/-0
    • Vezi Profilul
  • Generatie: NCFL
Statut asociatie
« : Ianuarie 17, 2023, 02:29:20 p.m. »
In data de 27.12.2022 a fost finalizat procesul de inregistrare pentru Asociatia Club MX5.RO

Membrii fondatori ai Asociatiei sunt: Vlad, Vladimir si Stefan

Statutul Asociatie este urmatorul:

ARTICOLUL 4 – SCOPUL SI OBIECTIVELE

4.1. SCOPUL Asociatiei consta in promovarea și incurajarea utilizarii si confirmarii vehiculelor model MX-5 in conditii tehnice corecte.

4.2. OBIECTIVELE Asociatiei sunt:
a) Educarea societății romanești si construirea unei comunități romanești in legatura cu importanța și aplicabilitatea utilizarii vehiculelor model MX-5 in conditii tehnice corecte;
b) Comunicarea si implementarea regulamentelor europene și a know-how-ului pentru dezvoltarea scopului asociatiei;
c) Participarea activa la eforturile de creștere, îmbunatățire și menținere a bunelor practici in domeniul comunități romanești al vehiculelor model MX-5 ;
d) Stabilirea permanenta de legaturi in cu sponsori, voluntari;
e) Strângerea fondurilor necesare pentru susţinerea activităţii asociaţiei.

4.3.Pentru realizarea scopului declarat, Asociaţia îşi propune realizarea urmatoarelor ACTIVITĂŢI:
a. realizarea activităților de sprijinire a posesorilor de autovehicule model MX-5 in ceea ce priveste functionare si intretinerea acestora;
b. organizarea și susținerea de dezbateri științifice de specialitate, pe problematica specifică profilului asociației;
c. stabilirea unor acorduri de colaborare științifică și universitară cu institute și centre de cercetare, cu organizații, asociații și fundații de specialitate din tara și din străinătate;
d. atragerea unor personalități și instituții de mare prestigiu științific din tara și străinătate în cadrul unor proiecte de anvergură în domeniul de specialitate;
e. organizarea de cursuri și seminarii pe problematica de specialitate, în scopul formării și perfecționării specialiștilor (practicienilor) din acest domeniu;
f. acordarea de consultanta, consiliere, îndrumare și asistenta operațională/tehnica persoanelor fizice și juridice interesate;
g. susținerea, realizarea, editarea și publicarea de articole, studii teoretice, studii de caz și cărți de specialitate pe problematica specifică profilului asociației.
h. susținerea, realizarea și editarea de publicații de specialitate periodice (jurnale, reviste etc.), pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative;
i. elaborarea de studii, teme și programe de cercetare științifică de specialitate, de interes internațional, național și local, utilizând resursele materiale și umane ale asociației sau în regim de parteneriat cu persoane fizice și juridice din tara și din străinătate;
j. participarea la competițiile naționale și internaționale organizate în domeniul specific profilului asociației;
k. dezvoltarea de software de specialitate, utilizabil pentru soluționarea problemelor din domeniul specific profilului asociației;
l. inițierea, înființarea și desfășurarea unor activități economice specifice, în scopul obținerii resurselor financiare necesare realizării sarcinilor și obiectivelor fundamentale ale asociației;
m. participarea membrilor asociației la manifestări științifice de specialitate, naționale și internaționale;
n. sprijinirea și finanțarea unor mobilități internaționale efectuate de membrii asociației în scopul perfecționării profesionale și dezvoltării relațiilor de colaborare științifică cu instituții de cercetare care au profilul compatibil cu scopurile asociației;
o. crearea unor baze de date complexe, referitoare la starea vehiculelor model MX-5 care să stea la baza studiilor, analizelor, cercetărilor efectuate în cadrul asociației;
p. crearea și întreținerea unei pagini web a asociației, prin intermediul căruia să se publice informații referitoare la structura, membrii,scopurile, obiectivele și activitățile asociației.
q. valorificarea eficientă a resurselor specifice.
r. alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului Asociației.
« Ultima Modificare: Ianuarie 17, 2023, 05:00:33 p.m. de Vlad »